HAJÓ SZOBROK

Talált forma II., 2007, bronz, 17x37x37 cm

Talált forma V. – hajó, 2010, acél, 91x140x84 cm

Fekvő forma III. – hajó, 2007, bronz, 10x60x17 cm

Talált forma VI. – hajó, 2010, acél, 51x240x123 cm

Talált forma IV., 2009, acél, 63x150x130 cm

Kőhajó, 2013, mészkő, 8x29x16 cm